en god oplevelse

En god oplevelse? – Tantra er hinsides oplevelse

“Kom og få en god oplevelse!” skrev en kvinde på sin hjemmeside, hvor en Tantramassage var beskrevet. Hvad betyder det at gøre noget til en “oplevelse”. Vil det, at mødes i bevidst kontakt til kærlighed nogensinde blive til “en oplevelse”?

Vigyan Bhairav Tantra

En af den ældste Tantras, vi kender, kaldes for Vigyan Bhairav Tantra. Den består af 112 forskellige korte invitationer til “Meditation” – Dvs, til opmærksomt at iagttage naturen af sind og krop.

(For den interesserede kan den f.eks. læses i “Zen flesh, Zen Bones”).

Vigyan Bhairav Tantra beskriver den iboende mulighed for at erfare den skjulte dør til bevidsthed , vi alle har.

Hvis, jeg beder nogen om at “mærke efter”, om de har en fod, så vil de fleste give udtryk for, at det er tilfældet.
Invitationen får vedkommende til at se sig som “dele”. Dvs. adskille ”sig” fra “sin fod”, og gøre den til “noget” der kan iagttages som adskilt fra den eller det, der iagttager.

Vigyan Bhairav Tantra inviterer til at blive opmærksom på dette, ved at anvise simple måder, hvorpå det kan erkendes, at denne deling imellem “mig” og “verden” omkring mig, “du” og “jeg”, eller “mig og mit sind og krop” fremtræder som illusion.

I det øjeblik, det sker igennem afspændt iagttagelse – dvs. i fuld bevægelighed hinsides ambition og anstrengelse, opløses iagttageren og bliver til “intet”:

Hvor meditation er, er der ingen, som mediterer … Der er med andre ord ingen, der kan “opleve” noget. Der “erfares”, uden at der er en, som erfarer.

Meditation opfundet i en orgasme?

Bhagwan Rajneesh kom engang med det humoristiske forslag, at “Meditation måtte være opfundet i en orgasme”. Når han brugte det som eksempel, så hænger det netop sammen med, at der i orgasme ikke er “nogen”, der orgasmer.
Den letteste måde at forhindre orgasme på, vil være at forstyrre den mand eller kvinde, som “er lige ved det” med spørgsmålet: “Er du lige ved at orgasme nu?”… Det vil øjeblikkeligt spalte dem i to. I “min orgasme og mig” Gøre det til en “oplevelse” og dermed umulig.

Orgasmes der, findes “jeg ikke længere”. Orgasmen ER at spaltningen imellem “det, som er”, og “den, der iagttager det”, transcenderes – Dvs. bliver “hinsides erfaring”.

Kærlighed kan ikke være noget, “jeg gør ved dig”

Almindeligvis tales der gerne om “kærlighed” som “noget, jeg gør ved dig”: “Jeg elsker dig” siger eller skriver den ene til den anden. Eller om lyst, som noget “jeg har”: “Jeg har lyst til at…”

En Tantra peger på at “kærlighed” ikke KAN betinges af to.

At det, som er, ikke erfares af en iagttager, der nødvendigvis kun vil erfare forskellen imellem “sig” og det, der iagttages.
I stedet vil den bevidste opmærksomme kontakt til “kærlighed” opstå, hvor al “gøren forskel” ophører.

Kærlighed “opleves” ikke. Kærlighed er ophør af oplevelse, idet den “nogen”, der vil opleve det som “noget”, og dermed betinge det oplevede af en ide eller bare af “at være to”.. fremstår som en illusion.

Dette er ikke noget, man skal tro på. En Tantra inviterer ikke til at tro, men til at afprøve: At øve iagttagelse.

Ikke en god oplevelse, men en invitation til meditation

En Tantramassage vil, hvis den skal have noget som helst med “Tantra” at gøre – være en invitation til meditation.

Den vil ikke være et møde, “hvor nogen gør noget ved en anden”, men et møde, hvor adskillelse transcenderes.

Derfor rummer oldgamle tantras invitationer til: at “Den unge mand skal elske med den ældste kvinde i stammen i fuldstændig hengivelse, hinsides forbehold”.

Tantra inviterer til “grænseløshed”. Hvilket ikke betyder “at overskride nogens grænser”, som nogen gerne vil gøre det til, men at erkende at de grænser, vi skaber om os selv, er illusoriske.

F.eks. som når vi afgrænser vores hænder fra “os”, som noget vi “har”. Eller gør det, at “jeg” lever, uafhængigt af luften “omkring mig”, der indåndes? Jeg trækker ikke vejret. Vejret trækker sig med “mig”

Det som før føltes adskilt – smelter sammen

I bevidst opmærksom kontakt til kærlighed “smelter” det, som før var adskilt, sammen til et. – Eller beskrevet på en anden måde: Opløses til alt (intet).

Det virker mystisk, og det er det ikke. Det kan erfares og aldrig som “en oplevelse”.

Først giver jeg dig en oplevelse og så…

Jeg er med på, at mange mennesker ser elskov som at “give” og “modtage” en orgasme eller “kærtegn” (tegn på at jeg finder dig kær”).

“Først giver jeg dig nydelse eller “en orgasme”, og så er det min tur!”

Det adskiller sig ikke fra den måde massage normalt beskrives på: “Lad mig give dig en massage oplevelse”. “Du skal ikke gøre andet end at ligge stille og nyde!”

Som om jeg f.eks. kan nyde en is, hvis jeg ligger stille med åben mund og en anden vil give mig en god oplevelse med den, ved at dreje den rundt derinde?

Tantra inviterer til noget andet end en god oplevelse

Tantra inviterer til noget fundamentalt anderledes:
Til bevidst, opmærksomt at erfare “kontakt”… At der ikke stilles noget “imellem”…

Alle de 112 invitationer i Vigyan Bhaitav Tantra peger ind i bevægelse i sind og krop.

Hvis du vil undersøge dette i meditation og i rammerne af et sanseligt bevægende møde, så vær med på vores årsforløb eller erfar en Mahamudra tantra massage.

Begge dele inviterer dig som et ansvarligt, handlende menneske til at møde det, som er – og ikke til “at lade dig behandle til en oplevelse af nydelse”.
Altså: At nogen gør noget ved dig i ambitionen om at “give dig en god oplevelse”, og i forventningen om, at du kvitterer for det f.eks. med ros og anbefaling?

Previous Article
Next Article