feedback

Feedback

Feedback sker i bevægelsen og ikke i vurderingen. Kurser og seminarer af al mulig slags indholder ofte ” feedback “. Tantrakurser er ingen undtagelse. Listen over tantramassører og -behandlere, der ønsker sig den, er også lang. På Mahamudrainstitut inviterer vi ikke til feedback.

Jesper, jeg forstår, at I ikke inviterer deltagere på jeres seminarer til at give feedback til hinanden?
….

Det har du forstået rigtigt, hvis du med “feedback” mener at give udtryk for “hvad dine berøringer gør ved mig” eller måske endda fortælle “hvordan dine berøringer var med forslag til forbedringer.
….

Hvordan kan det være?

Er det ikke meget brugt f.eks at par skal fortælle om hinandens behov til hinanden, og hvordan de kunne tænke sig at få dem opfyldt?
….

Jo, jeg har hørt om den praksis, og den bryder jeg mig heller ikke om.
….

Vil du sige noget mere til det?
….
Ordet “feedback” blev opfundet til at beskrive den måde, som levende systemer regulerer sig selv på.
Når vi bygger automatiske anordninger efterligner vi i meget forsimplet form denne feedback.

De fleste kender til, at når de trækker ud på toilettet, så tømmes cisternen. Med det samme begynder den at blive fyldt igen.
Det sker ved at en flyder, der er hængslet via en arm til en ventil, der kan åbne og lukke for vandet, falder ned med det vand, der skyller ud. Dermed åbnes for ventilen. Når vandet så strømmer ind i cisternen, følger flyderen med op, og lukker så løbende igen for ventilen indtil vandstanden er nået så højt, at ventilen er helt lukket.

Dette meget simple mekaniske system udtrykker “feedback”. Det er simpelthen en egenskab ved systemet selv – dvs. dets måde at fungere på.
….
Ja det er til at forstå.

….
Hvis jeg langsomt fører min hånd hen imod en tændt stearinlys, sker der det samme. På et tidspunkt bliver smerten i min hånd som følge af varmen, så høj, at jeg impulsivt trækker den til mig. Også det udtrykker feedback.
….

Vil det sige, at du vurderer om flammen er blevet for varm, før du flytter hånden?
….
Nej.. tværtimod.

Jeg vil impulsivt trække hånden til mig, men mit intellekt kan, hvis jeg f.eks. har en ambition om at “udholde smerte”, standse impulsen ved at gøre ambitionen vigtigere end den naturlige bevægelse.
….
Ah… altså træne dig selv op til at kunne udholde den?
….

Det ville nogle kalde det.

Jeg beskriver det som at øve sig i ikke længere at sanse og handle spontant, og i stedet lade sine fortællinger og vurderinger styre sine handlinger.

Dvs. så vidt det er muligt sætte “systemets naturlige feedback” UD af funktion.
….
Feedback har altså ikke noget med at vurdere at gøre?
….
Nej på ingen måde. Vurdering og bedømmelse har til hensigt at kontrollere, forklare eller betinge vores handlen og dens effekter på vores omgivelser.

Når vi mødes f.eks. i berøring, handler det om at genskabe kontakten til denne umiddelbare sanselighed. Det sker ved at slippe fokus og i stedet blive opmærksom.
….
Jeg vil mene at det at fokusere, er det samme som at være opmærksom på noget?
….
Det hører jeg jævnligt, og det forholder sig nok anderledes.

Opmærksomhed peger på at være sansende med alle sanser i det, som er UDEN at give det en betydning eller lade sig binde af en fortælling.

Det er her, Tantra kan komme ind i billedet.

Det, som kaldes for “Meditation”, inviterer til at undersøge denne “opmærksomhed” f.eks. ved IKKE at lægge fokus på noget “bestemt”, men se, at alt det, som er “derude”, spejles i det “derinde”.

At det i fuld opmærksomhed ikke er muligt at skelne mere imellem det ydre eller det indre.

I fokus vil der være nogen eller noget, der fokuserer – hvilket betyder at udelukke det meste og koncentrere sig om det mindste.
….
F.eks. som en laserstråle gør det..
….

Ja den er et glimrende eksempel på fokusering af lys..
….
Hvordan bliver det så i praksis, f.eks i forbindelse med en tantramassage?
….
Jeg benytter metaforen: “At jeg berører mig, i mødet med dig”.

ALT hvad jeg sanser “med” og al feedback “sidder” i mig… Det er der, jeg sanser dig.

Jeg kan kun berøre dig, som jeg kan berøre mig.
….
Det glæder vel så for os begge to, som mødes i en massage?
….
Ja netop!

Jeg peger vedholdende på at en tantramassage ikke handler om at “give nogen en ydelse eller et produkt”, som vi efterfølgende kan vurdere kvaliteten af igennem feedback.
….
Det er ellers meget brugt.
….
Ja det er jo det, de fleste kender som forbrugere af alt lige fra undervisning til vaniljeis.
….
Hvad handler det som om?
….
At mødes i sanselig kontakt.

Det sker, når vi begge er opmærksomt, aktivt, sansende i mødet. Der gives ikke noget. Der modtages intet. der finder ingen “transaktion” sted.

Vi inviterer hinanden, og feedbacken sker simultant i denne berøringsdialog ved at vi flytter os, åbner, lukker, spænder, afspænder… og dermed genopdager den spontane feedback i os, som vi måske har brugt årtier på at undertrykke igennem vores tro på historier og fortællinger?

….
Og bagefter? Er det så ikke en god ide at sætte sig sammen og fortælle “hvordan det var og føltes”.
….
Nej det er en særdeles dårlig ide!

I sådan en snak kommer vi enten direkte eller inddirekte til at vurdere hinanden. Vi giver “konstruktiv kritik” som det så smukt kaldes, og virkningen af den er at skabe historier, som betinger både os selv og mødet, og frem for alt skaber spænding i kroppen.

Jo højere spænding vi har, jo mindre sanser vi.
….
Hmmm… lidt som følelsen når jeg har været til eksamen.
….
Ja det eksempel er da ekstremt.

Hvad der er endnu mere uheldigt ved denne ide om såkaldt “mundtlig feedback” er, at angsten for ikke at “såre hinanden” får mennesker til at begrunde, hvad de gjorde eller at undskylde for sig selv.

DET kommer til at virke præcis på sammen måde som at undertrykke den umiddelbare smerte, fra eksemplet med det tændte stearinlys, fordi der ikke lige kan findes en forklaring.

Sådan a´la: “Nåe men hun/han gør jo nok sit bedste” …eller: “Ok dette hører nok med til en tantramassage – jeg skal nok bare vænne mig til det”..
….

Cupisofi og elskovskunst et årsforløb

Previous Article
Next Article