kontakt

Hvordan fungerer kontakt imellem to

Hvordan fungerer kontakt imellem to ?

Prøv at holde dine hænder foran dig og pres dem imod hinanden! Ret opmærksomheden på det, som er imellem dem! Der, hvor du mener, at “kontakten” finder sted? Hvad er det som “kontakten” udgøres af?

Er kontakten kendetegnet ved “ingenting”?

Er det “energi”? Varme? Fugt?…. eller beskrives det bedst som “ingenting”?
Vil det ikke fungere sådan, at der sålænge der er “noget”, som udgør det, jeg kalder for “kontakt”, så vil dette adskille de to hænder, og altså forhindre kontakten?

Kontakten opstår, hvor der ikke er nogen eller noget længere. Det er ikke to poler som mødes! Hvor der er “polaritet”, er der intet møde. Polariteten beskriver måske muligheden for bevægelse og i kontakten transcenderes denne i “ingenting”?

Kontakt til livet eller til hinanden?

Dette forhold gælder, uanset om jeg vil i kontakt med “livet”, med “dig” eller med hvad som helst. Så længe der er et “jeg” og “det andet”, vil der ingen kontakt være.

Præcis dette er intellektets funktion: at skelne og skille ad. F.eks. i “mig”, “dig” og alle andre eller alt det andet, og invitere til at identificere sig med denne skelnen.

Meditation og kærlighed

Paradoksalt nok kan dette ikke forstås med det intellekt, som skaber sin egen skelnen. “Forståelsen” opstår ved at der “ses”, uden at der længere er “nogen” eller “noget”, som ses. Det kalder jeg for “meditation” – Og jeg kunne lige så godt sætte betegnelsen “kærlighed” på det.

Previous Article
Next Article