Instituttet

Mahamudrainstitut – institut for indre rum og bevægelse – og Danmarks førende uddannelsessted i professionel Tantramassage er blevet til som et sted, hvor mennesker seriøst, ansvarligt, i respekt og opmærksomhed vil undersøge en Tantra med afsæt i at se vores lyst, som den basale livskraft eller -puls og grundlaget for al kreativitet.

Her finder du et klart og varm rum for udforskning af Kærlighed, lyst, seksualitet, kontakt og relation i praksis.

instituttet

Mahamudrainstitut – institut for indre rum og bevægelse

Livet selv karakteriseres ved bevægelse. Livet ER bevægelse, hvilket kan synes umuligt at beskrive, idet enhver beskrivelse jo netop vil forsøge at fastholde det, som kontinuerligt forandres i en fortælling?

At “forstå” livet handler således om at forstå denne bevægelse, hinsides enhver beskrivelse. Det kan jeg kun gøre ved at hengive mig til den.

Bevægelse kræver rum. Hvor der intet rum er, er bevægelse ikke mulig.

I vores daglige liv “blokerer” vi – vel som et resultat af de samfund og sociale sammenhænge vi lever i – for denne hengivelse. Vi lærer fra barnsben af, at det vigtigste, der findes, er vores intellekt. Vi skal “være” nogen eller “noget”. “Blive til noget”. Dette, som vi forventes at blive til, rummes i en forventning og dermed i en historie. Vi identificerer os med andre ord med sådanne tanker.

“Jeg er ingeniør!” er sådan et eksempel. Ordet: “Ingeniør” må fungere som en etikette? Selvom alle ingeniører i hele verden er forskellige, (ligesom vi mennesker i,øvrigt er det), så vil det at identificere sig med denne etikette, “putte” mig i en kasse. “Jeg” er blevet til mærkaten på kassen.

Vi tager vores eget rum, og inviterer ganske ofte ubevidst andre mennesker til også at begrænse deres. Det “rum” jeg beskriver er ikke “derude” men “derinde”.

Mødet med andre mennesker

For den, som vil være fri og leve i kontakt til kærlighed og lyst, bliver det at erkende denne identifikation og deraf psykologiske lidelse, – ikke blot som en intellektuel ide eller “filosofi”, men som en forståelse der kommer ved at erfare det igen og igen, – helt centralt.

Den bedste måde at forstå dette på, sker i mødet med andre mennesker.

Hvad er det, som gør livet levende?

På Mahamudrainstitut – Institut for indre rum og bevægelse vil du finde mange forskellige muligheder for at undre dig over livet, kærlighed, kontakt, nærhed, lyst, læring, bevægelse, det at relatere m.v. kort sagt at finde forståelse for, hvad det er, som gør livet “levende”? Hvad det er som gør DIG levende?

Privat eller professionel

Uanset om du arbejder professionelt med mennesker, eller om du som såkaldt “privat” person søger indsigt i dig selv og vil erfare, kan du finde muligheder i Mahamudrainstitut.

Instituttet – Et trygt rum at undres i

På intet tidspunkt vil du møde “sandheder”, “overbevisninger” eller koncepter, som du skal tro på. Helt gennemgående vil du opleve, at “udvikling” her ikke handler om at gå i “proces” eller om at tage forskellige eksamener og prøver, men alene om at SE. Ingen andre end du selv kan se – du er din egen nøgle til erkendelse.

Alt hvad vi gør, er at skabe situationer, hvor du i frihed og i et trygt rum kan gå på opdagelse og undres sammen med os.

At bringe en meditativ praksis ind i tilværelsen

Du vil kunne møde Tantra, “Systemisk tænkning og -handlen”, meditation, bevægelseskunst i forskellige former, kropsarbejde, og udfordrende tanker. Du vil kunne arbejde med samtale, terapi, ledelse, læring, lyst, kærlighed, nærhed, berøring og kontakt. Alt sammen med udgangspunkt i at forståelsen ikke kan ligge i nogen beskrivelse. (Bliver maleren nogen sinde det billede, han maler af sig selv?) …men at indsigt opstår, når vi slipper identifikationen med de tanker, som intellektet skaber, og begynder at sanse. Det betyder, at det ikke længere er intellektet, som løber med os, men os der løber med et intellekt.

…Kort sagt fungerer Mahamudrainstitut – Institut for indre rum og bevægelse som et sted, hvor du på forunderlig vis kan undres og udfordre dig selv i forhold til det, du står i.

Mads Jesper Løye Hejl og Karin Wagner

Mahamudrainstitut – Institut for indre rum og bevægelse er stiftet og ledes af Mads Jesper Løye Hejl og Karin Wagner.

Vi har seminarhuse i såvel Danmark (syd for Århus) og Tyskland (i Baden-Baden) hvorfra vi udbyder uddannelser, seminarer, aftengrupper, retreats og workshops, ligesom vi begge steder har en praksis med samtale og  tantra massage.

Instituttet er som såvel uddannelsessted som Massagepraksis medlem af  Dansk forening for tantramassage i Danmark. og har tilsluttet sig dens idegrundlag.

Du kan evt. læse mere her:
Mahamudrainstitut – et rum for fordybelse og bevægelse

her:

Praksis og grundlag

her:
Før du kommer til Mahamudrainstitut

Ubehag og Tantra

eller her:

Rum for elskov